درباره ما

تعداد بازدید: 12298بار


  • برگزارکننده دوره های آموزش کامپیوتر و حسابداری  با مجوز رسمی از سازمان محترم آموزش فنی و حرفه ای استان خراسان رضوی
  • آموزش دوره های کامپیوتر بر اساس سرفصل  سازمان محترم آموزش فنی و حرفه ای     
  • آموزش دوره های عمومی و تخصصی ، کوتاه مدت و بلند مدت همراه با مدارک معتبر داخلی و بین المللی
  • ارائه کننده دیپلم کامپیوتر و حسابداری        
  • برگزار کننده آزمون بنیاد جهانی  ICDL
  • مجری برگزاری آموزش و آزمون کارکنان دولت