طراحی - مهندسی

تعداد بازدید: 5811بار

  دوره های  طراحی - مهندسی - آمار

در این دوره ها دانشجویان با نرم افزارهای مطابق با رشته مهندسی خود آشنا و به صورت کاملا کاربردی استفاده از آن نرم افزار را آموزش می بینند 

دوره ها شامل : 

ََAutoCad

ArchiCad

SolidWork

E-Tabs

Mechanical Desktop

Matlab

SAP

Safe

Stad III

Spss