عمومی - حسابداری

تعداد بازدید: 5062بار

آموزش دوره های حسابداری و در یافت مدرک دیپلم حسابداری  از سازمان فنی و حرفه ای  

مخاطبین دوره :

دانش پذیرانی که قصد یادگیری حرفه حسابداری  از مباحث مقدماتی تا پیشرفته را بصورت کاربردی و عملی بدون داشتن هیچ پیش زمینه قبلی از این حرفه را داشته باشند می توانند فقط با داشتن مدرک دیپلم در این دوره شرکت نمایند.

هدف دوره :


برای شروع کار حرفه حسابداری در بازار کار  نیاز به مهارتهای تخصصی تجربه و دانش است که ما در این دوره کامل ، مباحث کاربردی را در قالب دروس کارگاهی به کارآموزان آموزش داده تا به راحتی با توجه به نیاز های جامعه جذب بازار کار گردند .

دروس دوره :

حسابدار عمومی مقدماتی 

حسابدار عمومی تکمیلی 

حسابدار صنعتی درجه 2

حسابدار حقوق و دستمزد

رایانه کار حسابداری مالی