عمومی - گرافیک

تعداد بازدید: 5656بار

دوره های گرافیک رایانه ای 

دوره گرافیک رایانه‌ای به منظور تربیت افراد کارآزموده و توانا در خصوص طراحی پوسترها و آفیش ها و انجام تبلیغات مؤثر در فعالیتها ی فرهنگی میباشد. همچنین این رشته به عنوان یک وسیله و زمینه مناسب ارتباطی صریح و سریع که پیامهای مورد نظر را قادر است در سطحی گسترده منتشر نماید ، به شمار می رود. هدف از استفاده از علوم رایانه در این رشته همانا ایجاد سهولت در کار و سرعت در عمل، در مصرف مواد اولیه صرفه جوبی به عمل آورده است و موضوع تلفیق رنگ و مونتاژ را به شکل شگفت انگیزی زیبا و آسان کرده است. در حال حاضر نیاز به شناخت گرافیک رایانه‌ای و کاربردهای آن برای کلیه هنرمندان ، ناشران و حتی برای اپراتورها یک امر ضروری به شمار می‌آید.

Adobe PhotoShop

Freehand

Corel Draw

Adobe Flash

Adobe After Effect

Adobe Illustrator

کارآموزان پس از اتمام دوره می توانند در موارد ذیل فعالیت نمایند : 

راه اندازی و اداره کارگاه های واحدهای هنری فرهنگی در ارگانهای دولتی و خصوصی .

قدرت تصمیم گیری و اظهار نظر در امور هنری .

تهیه انواع طرح برای معرفی یک موضوع و اجرای انواع صفحه آرایی توسط کامپیوتر .