شروع دوره های جدید

تعداد بازدید: 19345بارجدول شروع دوره های جدید دپارتمان تخصصی -  ویژه تابستان 98

ردیف نام دوره ساعت برگزاری دوره ظرفیت کلاس تاریخ تشکیل مرحله اول
1 MCSA 2012 - 6
هفته آخر مرداد
2 طراحی صفحات وب
(CIW(Design
- 8 هفته اول تیر
3 برنامه نویسی صفحات وب
ASP.NET MVC
- 6 نیمه تیر
4 برنامه نویسی   #C  - 8 هفته اول تیر
5 برنامه نویسی PHP - 6 نیمه تیر
6 +Network - 6 هفته اول تیر


جدول شروع دوره های جدید شعب عمومی -  ویژه تابستان 98

ردیف نام دوره ساعت برگزاری دوره ظرفیت کلاس تاریخ تشکیل مرحله اول
1 photoshop - 9 هفته اول تیر
2 ICDL - 9 هفته اول تیر
3 حسابداری - 9 هفته اول تیر
4 AutoCAD - 5 هفته آخر تیر

 

محل تشکیل (شعبه مرکزی):
بلوار وکیل آباد - خیابان صدف - بین صدف 2 و 4 - پلاک16